Obchodní podmínky | vune-parfums.cz

 
 
Registrace
 
 
 

Na úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Každá potvrzená objednávka ze strany www.vune-parfums.cz vůči kupujícímu je považována za závaznou.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že souhlasí reklamačním řádem.

Objednávka znamená výběr zboží, řádné vyplnění objednávkového formuláře (všech povinných položek) a odeslání objednávky.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Místem dodání zboží se rozumí adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

 

Dodací podmínky a způsob doručení

Zboží Vám bude odesláno způsobem, který jste si zvolili v objednávce.

Po Českých Budějovicích lze zboží doručit kurýrem, a to obvykle ještě v den objednání. Zboží doručíme domů, nebo do práce a to dle telefonické dohody.

Objednané zboží je expedováno do 1-3 pracovních dnů od přijetí objednávky, pokud je skladem.

V případě, že si dodávka zboží vyžádá delší období, budeme Vás o termínu dodání informovat emailem nebo telefonicky v nejkratším termínu.

Pokud nebudete doma zastiženi, můžete si zboží vyzvednout na přepážkách Zásilkovny nejpozději do 5 dnů. Při nevyzvednutí balíku je za opakované zaslání účtováno dodatečné nedotované poštovné ve výši 139 Kč.

Každá zásilka je důkladně zabalena a pojištěna proti poškození nebo ztrátě.
 

Cena a způsob placení

 • dobírka:
  • Zásilkovna domů na adresu, poštovné a balné při dobírce již za 104,- Kč.
  • Zásilkovna do provozovny Zásilkovny - poštovné při dobírce pouze 78,- Kč (při objednávce v kolonce dopravy u Zásilkovny kliknout na slovo ,,vybrat" a zvolit provozovnu kde chcete zasilku vyzvednout a poté potvrdit !)
  • Platíte až při převzetí zboží.
 • bankovní převod:
  • Zásilkovna domů na adresu - poštovné při platbě bankovním převodem pouze 85,- Kč
  • Zásilkovna do provozovny Zásilkovny - poštovné bez dobírky při platbě předem pouze 59,- Kč (při objednávce v kolonce dopravy u Zásilkovny kliknout na slovo ,,vybrat" a zvolit provozovnu kde chcete zasilku vyzvednout a poté potvrdit !)
  • Po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Vždy vyčkejte na zprávu našeho obchodníka. (Nejedná se o automatický e-mail.) Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet 208080820/5500. Pro identifikaci prosím uvádějte i variabilní symbol Vaší objednávky. Ihned po obdržení platby odesíláme zboží na Vámi uvedenou adresu.
 • bankovním převodem:
  • Doprava kurýrem po Českých Budějovicích je za pouhých 69,- Kč. Lze platit pouze předem bankovními převodem.
    

Převzetí zboží od přepravní firmy

Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat zda není obal zásilky nijak poškozen. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno zboží, případně zda je kompletní.

V případě poškození, nebo nekompletnosti zboží trvejte na sepsání protokolu o poškození a zásilka se bude reklamovat přímo u přepravce. Později nelze transportní škody uplatňovat.
 

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

 • odstoupit od objednávky před expedicí zásilky lze telefonicky nebo emailem a to ten týž samý den před odesláním zboží, nejlépe do hodiny po vytvoření objednávky.
 • v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání..
 • vrácení zboží zákazníkem je možné v souladu se zákonem č. 367/2000 bez uvedení důvodu do 14 dnů od přijetí zásilky.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

 

Rozpor s kupní smlouvou

 

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího. Pokud jste v souvislostí s uzavřením smlouvy od nás obdrželi zboží navíc zdarma (“dárek”) je potřebné vrátit i tento dárek.

 

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu.

 

Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Vyjádření prodejce, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno a zda jsou splněny všechny následně uvedené podmínky, bude zákazníkovi oznámeno do 3 dnů od data doručení vraceného zboží na adresu prodejce (adresa Michael Jankovski, J. K. Chmelenského 1092/8, České Budějovice, 370 07). Cena poštovného je hrazena zákazníkem (nezasílejte na dobírku, takto zaslanou zásilku prodejce nepřijímá!).

 

Jestliže se rozhodnete využít tuto možnost, zašlete nám zboží včetně kopie dodacího listu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů. V takovém případě musí být odstoupení od smlouvy nejlépe spolu s vráceným zbožím doručeno prodávajícímu nejpozději čtrnáctý den od doručení zboží.

 

Důvod vrácení zboží není nutné uvádět, ale pokud ho uvedete, budeme rádi. Zboží posílejte pojištěné jako cenný balík. Zboží musí být zabalené tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození vlivem dopravy a běžné manipulace. Nejlépe v původním balení. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody.

 

V případě odstoupení od smlouvy má prodávající dle § 53 odst. 10 občanského zákoníku nárok si účtovat oprávněné náklady spojené s vrácením zboží a také v případě opotřebení i částku odpovídající tomuto opotřebení. V případě, že zboží bylo použito a došlo již k částečnému opotřebení (v případě parfémů např. k vypotřebování nepřiměřeného množství obsahu nádobky apod.), prodávající je oprávněn vypočíst škodu a náklady s tím související a tuto škodu započte oproti kupní ceně a kupní cenu poníženou o tuto částku spotřebiteli vrátí. K zásilce, v níž spotřebitel v zákonné lhůtě vrací zboží, musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, popřípadě musí být vznik kupní smlouvy hodnověrně prokázán jiným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží a ponížené o částku vzniklé škody - viz výše), na jím udané číslo bankovního účtu, či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení.

Pokud kupující vrací výrobek částečně opotřebovaný nebo spotřebovaný, porušil svou povinnost vrátit výrobek ve stavu, v jakém jej zakoupil, když prodávající poskytl výrobek s určitými deklarovanými vlastnostmi, v určité hmotnosti, objemu apod. a jedná se tedy o zboží, které „nemůže být pro svůj charakter vráceno“ (viz čl. 6 odst. 3, třetí odtrh Směrnice 97/7/ES). Důsledkem takového jednání je pak právo prodávajícího, aby ponížil kupní cenu o poměrnou část kupní ceny, která představuje výši škody, která mu tím vznikla. Kupující výslovně souhlasí s tím, aby prodávající ponížil vrácené peněžní prostředky o výši škody dle shora uvedeného, tedy tuto si započetl.

 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu. Náklady vrácení zboží nese kupující.

V případě vrácení, byť minimálně, spotřebovaného či jinak opotřebovaného zboží má prodávající právo uplatnit nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží ( náhradu snížení hodnoty zboží ), vrací se tedy pouze část kupní ceny s ohledem na to, jakou má vracené zboží hodnotu.

Tyto náklady se posuzují individuálně, dále uvádíme i přehled obvyklého výpočtu.
V praxi je třeba si uvědomit, že u mnoha parfémů podstatnou součástí hodnoty zboží je i jeho podoba a ke znehodnocení zboží dochází např. odstraněním krytek rozprašovače, nezbavený celofánu, ozdobných prvků flakonů či dalších obdobných součástí, které zapřičiňují, že zboží nelze označit za neopotřebované.

Vracená částka za použité zboží se odvíjí od míry jeho opotřebení a obvykle vychází z uvedeného přehledu:

Nové, nepoužité     100% = částky
Částečně spotřebované - chybí do 5ml = 75% částky
Částečně spotřebované - chybí do 20% objemu = 50% částky

* výše uvedené srážky jsou pouze orientační

Příklad č.1:

Zákazník si zakoupil parfém, ovšem po rozbalení a částečném spotřebování zboží (z parfému bylo odstříknuto) zjistil, že zakoupil jiné zboží než zamýšlel. Rozhodl se tedy parfém vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů. Prodávající zboží přijal zpět a po prohlédnutí zboží usoudil, že došlo ke spotřebě části jeho obsahu, tento obsah spolu s náklady na uvedení zboží do původního stavu ohodnotil na 25% původní ceny. Zákazníkovi bylo vráceno 75% původní hodnoty.

 

Skladné a náklady spojené s neoprávněnou reklamací: Při nevyzvednutí reklamace do 30 dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí produktu v případě neoprávněné reklamace, může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 30 Kč včetně DPH za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu, případně skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

 

§ 656

 

Pokud kupující nevyzvedne zboží po vyřízení reklamace, uplatní se pravděpodobně přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o nevyzvednutí věci z opravy. Podle § 656 občanského zákoníku je totiž spotřebitel povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy reklamace měla být vyřízena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od doručení vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu nebo záručnímu servisu poplatek za uskladnění.

 

V době, po kterou je spotřebitel v prodlení (tedy obvykle počínaje uplynutím jednoho měsíce od skončení třicetidenní lhůty pro vyřízení reklamace, případně od jiného sjednaného termínu jejího vyřízení), přechází na spotřebitele nebezpečí ztráty, zničení, poškození a nahodilé zkázy věci (§ 520 a § 522 občanského zákoníku).

 

Nevyzvedne-li si spotřebitel věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout (tedy do sedmi měsíců od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace), má prodávající nebo záruční servis právo reklamovanou věc prodat. Je-li prodávajícímu, resp. značkovému servisu známa adresa spotřebitele a jde-li o věc větší hodnoty (podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. je věcí větší hodnoty věc přesahující hodnotu 3 000 Kč), je prodávající či servis povinen o zamýšleném prodeji spotřebitele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Takovou přiměřenou lhůtou jsou obvykle alespoň dva týdny.

 

Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, je povinen prodávající či servis na požádání vyplatit spotřebiteli výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výplatu tohoto výtěžku se promlčuje (stává se nevymahatelným) uplynutím obecné tříleté promlčecí doby ode dne prodeje věci.

 

Zrušení objednávky prodejcem

 • zboží je dlouhodobě nedostupné. POZOR - skladová dostupnost Vámi objednaných produktů je ověřována až po odeslání objednávkového formuláře!
 • změnila se výrazným způsobem cena zboží
 • prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží.
 • při odstoupení od kupní smlouvy má prodávající nárok si účtovat skutečně vynaložené náklady spojené s vyřízením objednávky (zejména poštovné a balné) a v případě většího opotřebení i částku odpovídající tomuto opotřebení.
 • nebylo-li v původní objednávce účtováno dopravné a hodnota objednávky bude po zrušení položky (položek) objednávky nižší, než je minimální hodnota pro dopravné zdarma, bude dopravné do objednávky doplněno a zákazníkovi účtováno.
   

Ceny zboží

Ceny za objednávané zboží (ceník zboží) jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Konečná cena je vždy uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Daňový doklad je součástí každé zásilky internetového obchodu.
 

Záruka

 • výrobce, prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku
 • záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení zboží
   

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.vune-parfums.cz se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu. 

Vaše data zadaná při vyplnění objednávky budou poskytnuty pouze spediční firmě.  Spediční firmě budou předány pouze potřebné údaje pro doručení zboží.

Správa a zpracování osobních údajů

Tyto níže popsané zásady ochrany osobních údajů (společně s našimi smluvními podmínkami) stanoví podmínky, za kterých e-shop www.vune-parfums.cz používá a chrání veškeré osobní údaje a další informace s tím souvisící, které jí poskytnete při používání jejích webových stránek. Eshop www.vune-parfums.cz je povinna chránit vaše soukromí, včetně osobních údajů, a tuto povinnost se zavazuje řádně dodržovat. Jakékoli požadavky na sdělení vašich osobních údajů činíme při používání tohoto webu, i při jiných případných příležitostech vždy pouze v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně našich interních předpisů, které je doplňují. Neustále sledujeme aktuální stav legislativy v oblasti ochrany osobních údajů a průběžně podle toho aktualizujeme i ochranu osobních údajů v naší společnosti. Tyto změny a doplnění pravidel ochrany osobních údajů pak aktualizujeme i na našich webových stránkách, což se projeví i ve změnách a aktualizaci těchto zásad ochrany osobních údajů. Proto vás žádáme, abyste tyto naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně sledovali. Všechny změny našich zásad ochrany osobních údajů však hodláme provádět právě k posílení ochrany vašich osobních údajů a ke zvýšení vašeho komfortu při kontaktu s námi.

Pro účely komunikace se svými zákazníky, obchodními partnery, případně návštěvníky našich webových stránek shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné k plnění našich smluvních povinností, nebo pro účely naší co nejlepší vzájemné komunikace a zlepšování našich služeb, či komunikace se zájemci o naše produkty a služby.

Pro výše uvedené účely získáváme zpravidla vaše adresní (kontaktní) osobní údaje, jako je vaše jméno, příjmení, adres bydliště (případně jen poštovní směrovací číslo), e-mailovou adresu, telefonní číslo a podobně. Tyto osobní údaje získáváme vždy jen tehdy, pokud je to náš zákonný nárok, ostatní osobní údaje, jako jsou například vaše zájmy a preference, či informace o vašich návštěvách našich webových stránek, pak shromažďujeme pouze s vaším výslovným souhlasem. A tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Osobní údaje, které jsme získali, shromažďujeme proto, abychom mohli řádně plnit naše smluvní povinnosti, abychom lépe porozuměli vaším preferencím a následně vám mohli poskytovat lepší služby a produkty. Informace z vašich návštěv našich webových stránek využíváme s cílem zlepšovat a rozvíjet naše webové stránky. Za tím účelem vás budeme také čas od času upozorňovat na změny na našich webových stránkách, produktech nebo službách.

Pokud nám k tomu dáte svůj souhlas, budeme vám zasílat i informace o našich propagačních akcích, týkajících se nových produktů, speciálních nabídkách, pro účely průzkumu trhu, a podobně.

Zabezpečení osobních údajů

Ochrana soukromí a ochrana vašich osobních údajů je pro Eshop www.vune-parfums.cz velmi důležitá. Dodržujeme všechny platné předpisy Evropské unie, české zákony a další předpisy na ochranu osobních údajů a všechny vaše informace považujeme za důvěrné. Máme zavedené účinné systémy na ochranu osobních údajů a usilujeme o to, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo poškození osobních údajů zpracovávaných nebo shromážděných naším prostřednictvím, včetně našich webových stránek.

Cookies

Soubor cookie je malý textový soubor, který po návštěvě našich webových stránek žádá o to, aby mohl být stažen do vašeho osobního počítače, chytrého telefonu, tabletu nebo jiného zařízení, které používáte k přístupu na web. Tento soubor můžete kdykoli vymazat, případně ve vašem prohlížeči používání cookies zcela zakázat. Soubory cookie se používají k záznamu internetového provozu a zahrnují identifikaci stránek, které jsou používány, které produkty jste si prohlíželi, čas strávený prohlížením a zapamatování si vašich preferencí. To nám pomáhá analyzovat data o návštěvnosti webu, abychom zlepšili uživatelské prostředí našich webových stránek. Celkově nám soubory cookie pomáhají poskytnout vám lepší webové stránky, což nám umožňuje také sledovat, které stránky považujete za užitečné.

Soubor cookie neobsahuje však v žádném případě vaše osobní údaje. Více informací o cookies si můžete zjistit sami například na webových stránkách www.wikipedia.org.

Vaše kontrola nad osobními údaji

Zpracování vašich osobních údajů můžete omezit zejména následujícími způsoby:

a) kdykoli budete vyzváni k vyplnění jakéhokoli formuláře na webových stránkách, podívejte se na pole, kde můžete „zakliknout“, že nechcete, aby vámi poskytnuté informace byly používány pro účely přímého marketingu,

b) pokud nechcete dostávat marketingové informace, můžete tak kdykoli učinit kliknutím na odkaz, kde si odhlásíte všechny e-maily, které jsou vám zaslány, abyste se odpojili od této další e-mailové komunikace, nebo nám to můžete sdělit poštou na adresu: vuneparfums@seznam.cz, případně na poštovní adrese: Michael Jankovski, www.vune-parfums.cz, J.K.Chmelenského 1092/8, České Budějovice, 370 07

c) Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, distribuovat ani poskytovat třetím stranám, pokud k tomu nebudeme mít váš výslovný souhlas, nebo pokud k tomu nebudeme oprávněni ze zákona. Podle zákona o ochraně osobních údajů z roku 1998 můžete požádat o podrobnosti o osobních informacích, které uchováváme,

d) za podmínek stanovených právními předpisy vám na vaši žádost poskytneme i další informace týkající se vašich osobních údajů, nebo vaše osobní údaje za podmínek stanovených právními předpisy přeneseme na základě vašeho požadavky vámi určené osobě,

Pokud se domníváte, že jakékoli vaše osobní údaje, které spravujeme nebo zpracováváme, jsou nesprávné, napište nám to na některou z výše uvedených adres, kde také můžete obdržet odpovědi na své dotazy ohledně ochrany vašich osobních údajů.

 

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží

Michael Jankovski

www.vune-parfums.cz

J.K.Chmelenského 1092/8

České Budějovice

370 07

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
Zpětné odkazy SEO Rozcestník Katalog Bezva Portál PC sestavy-3D bryle Skateshop, Skate Shop